Tohum Ambarları

TOHUM AMBARLARI (TAM) PRENSİPLERİ

"Her tohum değerlidir; annemin tohumu daha değerlidir; anneannemin tohumu en değerlidir."

ı. TAM, geleneksel tohumların ve meyve ağacı çeşitlerinin bize atalarımızdan kalan birer emanet, insanlığın ve doğanın ortak mirası olduğunu; şahsi mülkiyet kuralları dışında kalması gerektiğini bilir ve buna göre davranır. Bu metinde "tohum" kelimesi, tüm bitkisel üreme materyalini (aşı kalemi, çelik, kök, yumru, vs) kapsıyor.

2. TAM, geleneksel tohumları doğal (kimyasalsız) yollardan üreterek, tohumunu alarak, ilgili bilgilerini kayıda alarak sağlıklı biçimde saklayarak ve paylaşarak meyve ağaçlarını ve asmaları ise aşı kalemi veya çelikle çoğaltarak devamlılığını sağlar.

3. TAM, bu toprakların derinliğinden gelen geleneksel çeşitler ve doğanın yakın birlikteliğiyle oluşan mirasımız olan tarım kültürünün ve bilgilerin en az çeşitler kadar önemli olduğunu bilir; tohumuyla birlikte bu bilgilerin de alması, aktarılması, paylaşılması ve yaşatılmasını sağlar.

4. TAM'da üretilen tohumların maddi karşılık beklemeden korumacılık duygusu ile hareket eden isteyenlere dağıtılması esastır. Bu tohumları alan kişilerin bunları çoğaltıp bir kısmını TAM'a geri göndermeleri beklenir.

5. TAM, tohumları ve meyve türlerini kayıt altında tutar. Her birinin en azından:
Varsa, yerel adı. Yerel adı yoksa, genel, tarif edici bir isim (örn.: yuvarlak, sarı rengi kavun)
Mümkünse latince adı
Kaynağı
Üretim yeri (ilçe adı yeterlidir) üretim yılı
Çeşidin yetiştirme bilgileri, bitki yapısı ve ürünün özellikleri
Ambar no. gibi bilgilerin yazılı kaydını alır ve saklar.

6. TAM, tohum paylaşım araçlarının ve yollarının çeşitlendirilmesi için gayret gösterir, örneğin:
Yerel yönetimler Yerel STK' lar
Web siteleri, bloglar ve iletişim grupları
Arkadaşlar ve komşular
Meslek odaları ve ilgi grupları
Yerel medya
Halk pazarları, kahveler, festival, toplantı, piknik vs. gibi etkinlikler aracılığıyla tohumlann paylaşımını destekler.

7. TAM, bir yörede bulunan çeşitlerin başka bölgelerde yetişemeyeceğini düşl Çeşitlerin farklı koşullarda davranışlarını, özelliklerde farklılşmasını izler farklı yerlere adaptasyon sağlanmasının faydalı olduğuna inanır.

8. TAM, çeşitlerin yetiştiriciliğinde, ekim mesafeleri vs. gerekli polen kontrol mekanizmalarının uygulamasına dikkat eder.

9. Tohum saklarken nem, sıcaklık gibi koşullarına dikkat ederek tohumun sağlıklı biçimde saklanmasını sağlar.

10. TAM, geleneksel tohumların yerinde üretim durumunu elinden geldiğince dikkatle takip eder; ekim alanlarını ve geleneksel meyve ağacı türlerini tespit edip izler. Eğer bir çeşidin yetiştiriciliğinde bir aksama hissedilirse çeşidin yok olma tehlikesini karşı tohumunu veya ağacını devam ettirme görevini üstlenir.

11. TAM'lar, kendi aralarında ihtisaslarına göre gruplara ayrılabilir - buğdaygiller, baklagiller, yazlık sebzeler, kışlık sebzeler, yumrulu bitkiler, soğanlı bitkiler, aşı ile çoğaltılan bitkiler v.b. gibi. Bir TAM kurulup işlemeye başladıktan sonra sahibi kişilerin isteğine göre ihtisas konusunda karar verilebilir.

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...